SmartBooks

Názov projektu:
SmartBooks
Meno aktéra:
SmartBooks
Partneri:

Inštitút jazykov a vzdelávania Žilina, n.o.

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Podpora inklúzie a vzdelávania znevýhodnených občanov, Digitalizácia
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Človek a príroda, Jazyk a komunikácia
Úroveň vzdelávania:
ZŠ, SŠ
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
STEM (veda, technológie, technika a matematika), Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Prírodovedné odbory, Spoločenskovedné odbory
Región:
celé Slovensko
Lokalita:
ZŠ, SŠ
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
PeadDr. Denisa Skálová
E-mail:
info@smartbooks.sk
Telefón:

Popis projektu

Inteligentný vzdelávací systém, ktorý deti nielen testuje, ale na základe výsledkov testu aj učí. Obsahuje spracované kompletné učivo ZŠ v 16 predmetoch. SŠ je v príprave.

Príbeh spolupráce

Zistili sme, že efektivita tohto typu vzdelávania je ďaleko za všetkými očakávaniami. Žiaci sú schopní naučiť sa oveľa viac a za kratší čas. Už viac nebude potrebné uberať z množstva učiva, naopak.

Odkaz realizátorov projektu

Je potrebné vyskúšať a systematicky používať pár dní. Výsledky sa dostavia veľmi rýchlo. Čím mladšie dieťa, tým sú výsledky zmien lepšie.