Training on Plastic Mould Making (Vzdelávanie o výrobe foriem pre vstrekovanie plastov)

Názov projektu:
Training on Plastic Mould Making (Vzdelávanie o výrobe foriem pre vstrekovanie plastov)
Meno aktéra:
Slovenská obchodná a priemyselná komora, Banskobystrická regionálna komora
Partneri:

3S Research Laboratory, Rakúsko, Moravskoslezský automobilový klastr, Čechy, AIMPLAS, Španielsko, AVIA, Španielsko

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Úroveň vzdelávania:
SŠ, CŽV
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
STEM (veda, technológie, technika a matematika)
Región:
Banskobystrický samosprávny kraj
Lokalita:
Projekt pokrýva celé Slovensko.
Obdobie realizácie:
2018, 2019, 2020
Kontaktná osoba:
Ing. Marína Spírová, PhD.
E-mail:
marina.spirova@sopk.sk
Telefón:

Popis projektu

Cieľom projektu bolo vyvinúť vzdelávací materiál v oblasti konštrukcie a výroby foriem využívaných pre vstrekovanie plastov, zameraný hlavne na základy konštrukcie a výroby foriem, materiály na výrobu formy, parametre vstrekovacieho procesu, charakteristiku plastových materiálov, plastové diely a chyby výliskov. Vyvinutý vzdelávací materiál je určený na zvýšenie kvalifikácie pracovníkov, ktorí v uvedenej oblasti pracujú, na rekvalifikáciu pracovníkov iných odborov a aj pre študentov stredných odborných škôl.