Vymysli, naprogramuj, nos!

Názov projektu:
Vymysli, naprogramuj, nos!
Meno aktéra:
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora inklúzie a vzdelávania znevýhodnených občanov, Podpora rozvoja vedy a výskumu
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
STEM (veda, technológie, technika a matematika), Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita)
Región:
Prešovský samosprávny kraj
Lokalita:
Levoča a okolie
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
E-mail:
kopanicakova@gmail.com
Telefón:
Web:

Popis projektu

Žiaci preskúmajú „nositeľnú“ elektroniku, s ktorou sa dennodenne stretávajú. Takmer každý žiak má smart hodinky, fitness náramok alebo iné elektronické zariadenie, ktoré nosí na sebe. Žiaci budú pomocou micro:bitov vytvárať miniaturizované elektronické zariadenia tak, aby mohli byť bežne nosené človekom. Súčasťou bude návrh spôsobu nosenia, či už upevnenie na telo, ako súčasť oblečenia alebo bude oblečenie navrhnuté spolu s ním. Deti pochopia, že môže ísť o módny doplnok, hračku, ale tiež o inteligentný textil, v ktorom je skrytý potenciál, ktorý môže človeku pomôcť. Úlohou bude prepojiť svet informatiky s umením a tvorivosťou. Svoje projekty žiaci odprezentujú na výstave.